PDF Kitap

Medya ve İletişim PDF Kitap

Medya ve İletişim PDF Kitap İndir
“Medya ve iletişim alanının önde gelen düşünürlerini ana hatlarıyla öğrencilere tanıtan kusursuz bir kitap. Düşünürleri yaşadıkları dönemin toplumsal ve kültürel bağlamına yerleştiriyor, geliştirdikleri yaklaşımların içinde bulundukları akademik alanlar, gelenekler ve dönemlerle ilişkisini gösteriyor.” Michael Pickering, University of Loughborough “Medya teorisinin 1920’lerden sonraki kıtalararası öyküsünü anlatan ilk kitap. Scannell berrak bir anlatımla, Anglo-Amerikan dünyasında medya çalışmalarının geçmişi ve bugünü hakkında yetkin bir değerlendirme sunuyor.” John Durham Peters, Yale University “Scannell, Atlantik’in her iki yakasındaki düşünsel gelişmeleri, içerden bilen birisi olarak engin bir kavrayışla ele alıyor, şiddetle öneriyorum.” Schudson, Columbia University İngiliz medya çalışmalarının öncü isimlerinden Paddy Scannell, bu alanda eğitim gören öğrenciler için temel bir başvuru kaynağı sunuyor. Medya ve İletişim, Kuzey Amerika ve Avrupa’da medya ve iletişim çalışmalarının gelişimini tarihsel bir perspektifle inceliyor. Kitapta; medya ve iletişim kuramlarındaki önemli gelişmeler kapsamlı ve rahat anlaşılır bir şekilde ele alınıyor başlıca düşünürler hakkında özet değerlendirmeler yapılıyor iletişim çalışmalarının farklı disiplinlerdeki –tarih, edebiyat, sosyoloji, felsefe ve dilbilim– yansımalarına bakılıyor. medya ve iletişimin toplumdaki rolü ve önemi konusunda okurlara temel bir bakış açısı kazandırmak amaçlanıyor.
Etiketler: Medya ve İletişim Medya ve İletişim PDF Kitap Medya ve İletişim PDF Oku Medya ve İletişim PDF indir

Post a Comment