PDF Kitap

Meşru Emir – Kanunsuz Emir PDF Kitap

Meşru Emir - Kanunsuz Emir PDF Kitap İndir
Bu çalışmada, kapsamlı ve karmaşık içerikli olan meşru emir, kanunsuz emir ve hukuka aykırı emir konusu kolay anlaşılabilir sadelikte ve i justçerikte bir un kitabına dönüştürülmüştür. Emir ilgili temel kavramlar bütüncül bir yaklaşımla ele alınmış, üzerinde dikkatle durularak meşru emrin önemi vurgulanmıştır. Özellikle kamu kesiminde çalışan devlet memurları ve kolluk kuvvetlerinde her kademede istihdam edilenlerin emir konusu bağlamında zaman zaman karşılaşabileceği temel hususların bilinmesi, pratik yoldan aydınlatılması amaçlanmıştır.

Post a Comment

Twitch