Anasayfa / Pdf / Mitoloji Raştırmaları II PDF Kitap İndir

Mitoloji Raştırmaları II PDF Kitap İndir

Mitoloji Raştırmaları II PDF Kitap İndir
Mitoloji Araştırmaları II adını taşıyan bu eserde mitolojinin politika, dilbilim, kültür endüstrisi, medya gibi diğer disiplinlerle ilişkisi kavramsal olarak inceleniyor; destan ve masal gibi sözlü anlatılar içindeki yeri de çözümleniyor. Eser, birinci kitapta olduğu gibi su, hava, toprak ve ateş olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Su: Disiplinlerarası Mitoloji adını taşıyan birinci bölümde beş özgün yazı vardır. İlk yazıda mitin gerçekliği ve yanılsamacılığı epistomolojik olarak sorgulanıyor. Sonrasında masal evreninde mitik kodlar çözümlenerek sembellorin gizemi aydınlanıyor. Mitlerde dağ kültünde dilbilimsel ve folklorik kazı yapılıyor. Mitoloji ve politika ilişkisi destan örneğinde ele alınıyor. Kulakla ilgili mitlerin deyimlerdeki izleri sürülüyor. Hava: Türk Mitoloji Çalışmaları isimli ikinci bölüm Türk mitolojisi bibliyografya çalışmalarının değerlendirilmesiyle başlıyor. Oğuz Kağan Destanı’nın mitik kodları ikinci yazıda çözümleniyor. Türk mitolojisinde demirin yeri ve tabiat mitlerinin kültürel değişimi irdeleniyor. Georges Dumézil’in üç işlev kuramı hakkındaki bilgi son makalede veriliyor. Toprak: Uygulamalı Halk Bilimi ve Mitoloji adlı üçüncü bölümde dijital oyunlarda Türk mitolojisi unsurları ve sanal seyahat günlüklerinde kent belleğindeki mitolojik imgeler kültür endüstrisi açısından inceleniyor. Ateş: Modern Mitoloji isimli son bölümde mitolojik anlatılarda kadının işlevi sorgulanıyor. Eserin son yazısında mitlerden ilahi dinlere ölüp dirilme motifinin köklerine örneklerle iniliyor.

Mitoloji Raştırmaları II PDF Kitap İndir

Yukarıdaki butonda yönlendirilen sayfada reklamı geç tuşuna basarak reklamları kapatıp pdf kitap indir'e ulaşabilirsiniz.

Hakkında admin

Buna göz atın!

PDF Kitap İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir