PDF Kitap

Modern Kan Bankacılığı Transfüzyon Uygulamaları PDF Kitap

<img src="https://pdfkitap.online/wp-content/uploads/2021/01/modern-kan-bankaciligi-br-transfuzyon-uygulamalari.jpg" alt="Modern Kan Bankacılığı
Transfüzyon Uygulamaları PDF Kitap İndir”/>
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı farklı birçok bilim dalından beslenen, hem laboratuvar hem de klinik ayakları olan ve her geçen gün gelişen bir bilim dalıdır. Halihazırda, transfüzyon tıbbı ülkemizdeuzmanlık alanları arasındaki yerini alamamış olsa da; bu alan “Bağışçı-Kan ve kan bileşeni-Hasta” üçgeni üzerinden değerlendirildiğinde, her yönüyle bilimsel ilerlemelere açık ve doğrudan insan sağlığını etkileyen bir bilim dalıdır. Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı; kan bağışçılarının değerlendirilmesi, transfüzyon yoluyla bulaşan enfeksiyonlar, immüno-hematolojik testler, hasta kan yönetimi ve hemovijilans gibi alt başlıklarıyla beraber değerlendirildiğinde, farklı birçok bilim dalını ve orada görev yapan sağlık çalışanlarını ilgilendirdiği görülmektedir. Bu kitap, transfüzyon zincirinin herhangi bir halkasında görev yapan doktor, hemşire ve laboratuvar teknisyenlerinin Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı ile ilgili güncel ve anlaşılır bilgilere toplu ve kolay bir şekilde ulaşabilmesinin kapısını aralamaktadır. Alanında değer görmüş çeviri eserlerin o ülkenin bilimine yaptığı katkı son derece önemlidir. Bununla beraber, bu eserler anadile kazandırılırken özellikle terminolojik olarak bazı zorlukların da yaşanabileceği ortadadır. Bu zorlukların üstesinden gelebilmek adına kitap bölümlerinin çevrisi için, özellikle ilgili konuda belirli bir bilgi birikimi olan bilim insanlarıyla beraber, dilimize yerleşen yerli ya da yabancı terminolojiyesadık kalarak, mümkün olduğunca ortak bir terminoloji sağlanmıştır. Bunun yanında çeviri editörleri olarak bizler de, okuyucunun işini biraz daha kolaylaştırmak adına, bölümler arası terminolojik bütünlüğü ve uyumu sağlayacak ortak dili yaratma çabası içerisinde olduk. Ülkemizde Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı ile ilgili çalışmalarda emeklerini esirgemeyen Merhum Prof. Dr. İhsan KARADOĞAN'ın ismini burada anmadan geçemeyeceğiz. Kitap bölümlerinin dağıtıldığı süreçte, hastalığına rağmen, bizi kırmayarak bir bölümün çevirisini üstelenen hocamız ne yazık ki kitabın basılı halini göremeden aramızdan ayrıldı. Bu kitap, değerli hocamızın hatırasının yaşatılması adına da bizler için ayrı bir önem taşımaktadır. Bu eserin ortaya çıkması için en başından beri emek sarf eden değerli çeviri yazarlarına ve desteklerini bizlerden hiçbir zaman esirgemeyen başta Ali ÇELİK bey olmak üzere Hipokrat Yayıncılık ailesine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu kitabın basılması her ne kadar bizlerin ortak çabasıyla gerçekleştiyse de eserimiz bundan sonra Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı'na gönül vermiş kişilere emanettir.

Post a Comment