PDF Kitap

Öğrenen Örgüt Örgüt Kültürü Ve Stratejileri Çerçevesinde Bankacılıkta İnovasyon PDF Kitap

Öğrenen Örgüt  Örgüt Kültürü Ve Stratejileri Çerçevesinde Bankacılıkta İnovasyon PDF Kitap İndir
        “Bu araştırma kapsamında oluşturulan tez altı bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde kavramsal ve teorik açıdan inovasyon incelenmiştir. İkinci bölümde öğrenen örgütler kavramı ve inovasyon ilişkisi, üçüncü bölümde örgüt kültürü ve inovasyon ilişkisi, dördüncü bölümde de strateji ve inovasyon ilişkisi irdelenmektedir. Beşinci bölüm bankacılık sektörü ve inovasyon performansını içermektedir. Altıncı bölümde uygulama ve bulgular değerlendirilmektedir.
 
Bu noktadan hareketle bu araştırmanın amacı; öğrenen örgütler algısının, yöneticilerin risk alma davranışlarının ve örgüt kültürünün inovasyon performansı üzerindeki etkisini araştırmak olarak belirlenmiştir.”

Post a Comment