PDF Kitap

Olasılık ve İstatistik II : İstatisliğe Giriş PDF Kitap

Olasılık ve İstatistik II : İstatisliğe Giriş PDF Kitap İndir
Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için yazılmış olan bu ders kitabında, üniversitelerde okutulan “Olasılık ve İstatistik” dersinin ikinci kısmı olan istatistik ve uygulama konuları yer almaktadır.
Kitap; istatistik derslerinin içeriğine uygun kavramlar, temel teorik konular ve uygulamaya yönelik örnek problemler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Örnekleme dağılımları, sıra istatistikleri ve dağılımları, nokta ve aralık tahminleri, hipotez testleri gibi istatistiğin temel konuları, çok sayıda örnek çözümleri yapılarak, ayrıntılı şekilde ele alınmıştır.
Bu ders kitabı; istatistik konularının yoğun bir şekilde kullanıldığı fakülteler arasında özellikle Fen, Mühendislik, Tıp, Teknoloji ve İktisadi ve İdari Bilimlerde öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik bir kaynak olarak tasarlanmıştır. Bu kitap aynı zamanda istatistik bölümlerinin dışında dersler veren öğretim elemanları için de bir kaynak kitap olarak kullanılabilir.
Kitapta, uygulama açısından 177 çözümlü örnek ve 316 bölüm sonu alıştırma sorusuna yer verilmiştir. Bu sorular, öğrencilerin yapabilecekleri tipik hatalar ve yanılgılar esas alınarak hazırlanmıştır.

Post a Comment