PDF Kitap

Osmanlı Belgelerinde Manavgat PDF Kitap

Osmanlı Belgelerinde Manavgat PDF Kitap İndir
Kentlerin tarihi yazımında en önemli kaynak, hâkim devletin kayıtlarından oluşur.
Manavgat Bölgesi, ilk çağlardan beri var olan, Homanad, Etenna, Roma, Bizans, Selçuklu, Karamanoğlu Beyliği ve Osmanlı dönemlerini görmüş, kadim bir yerleşim yeridir.
Selçuklu ve Karamanoğlu kayıtları maalesef elimizde olmadığı için, Osmanlı kaynakları bizim için en temel kaynak ve belgeler olarak kullanılmıştır.
Osmanlı Belgelerinin araştırmacılara açılması sonucu, Manavgat’ı ilgilendiren belgeler tarafımızdan temin edilerek, tercüme edilip, sizlerin istifadesine sunmaya çalıştım.
Belgelere yansıyan olaylar hakkında, kısa bir ön aydınlatma yazarak, belgenin orijinalini ve Osmanlıcadan çevirisini temel kaynak olarak ekledim. Olaylar hakkında yorumu okuyucuya bıraktım. Hepsi, Osmanlı Devlet Arşivine yansımış, devlet arşiv belgeleridir. Bu Manavgat tarihinde bir ilktir. Bugüne kadar yazdığımız tüm eserlerin, belgelere dayanmasına özen gösterdim. Sözlü tarihe çok fazla yer vermedim. Olaylara olduğu gibi yer vererek, objektif bir bakış açısı ile belgeleri okuyucuya sunmaya çalıştım Tarihi karartma veya yönlendirme yapmadım.
 

Post a Comment