PDF Kitap

Özel Askeri Şirketler Savaş Müteahhitliği ve Uluslararası Güvenlik PDF Kitap

<img src="https://pdfkitap.online/wp-content/uploads/2022/07/ozel-askeri-sirketler-br-savas-muteahhitligi-ve-uluslararasi-guvenlik.jpg" alt="Özel Askeri Şirketler
Savaş Müteahhitliği ve Uluslararası Güvenlik PDF Kitap İndir”/>
Orta Çağ’da gücün merkezi olan kralların ve kilisenin güvenliklerinin sağlanmasına olan ihtiyaç tarihteki ilk özel askeri birlikler ve paralı askerlik kurumlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. 17. yüzyıla gelindiğinde {modern|contemporary|modern day} devletin oluşumuyla düzenli ordular devletlerin toprak bütünlüklerini ve egemenliklerini koruma altına almada şiddet tekelini elinde bulunduran yegane kurumlar olmaya başlamıştır. 20. yüzyıla gelindiğinde ise düzenli orduların varlığına rağ{men|males|guys|adult men|adult males} özel askeri birlikler ve paralı askerlik müesseseleri Soğuk Savaş’ın bitimine kadar geçen sürede sahnede kalmaya devam etmiş ve {bug|insect}ünün uluslararası ilişkiler ve uluslararası güvenlik çalışmalarında hatırı {say|state|point out|claim|declare}ılır bir yer işgal etmeye başlamıştır. Kitapta şu soruların cevapları aranmaktadır: • Paralı askerlerden (mercenaries) “özel askeri şirket”- lere (ÖAŞ) uzanan tarihsel süreçte paralı askerlik kavramında nasıl bir değişim ve dönüşüm yaşanmıştır?

• Savaşın değişen aktörleri olan ÖAŞ’lerin hizmet
verdikleri ülkeler nezdinde hizmet alımındaki temel motivasyon, avantaj ve dezavantajlar nelerdir?
• ÖAŞ’lerin uluslararası güvenliğe olası tehditleri
nelerdir?
• ÖAŞ’ler günümüzün vekalet savaşlarında nasıl bir
rol oynamaktadır?
• ABD hangi motivasyonlarla Irak, Afganistan ve Suriye’de ÖAŞ’leri kullanmaktadır?
• ÖAŞ’ler insan hakları, uluslararası hukuk ve terör
suçları konularında hangi sorumluluklar altındadır?
• ÖAŞ’ler günümüzün yeni savaş konseptinin yeni
normali midir?

Bu sorular etrafında bir durum tespiti yapmayı ve
gelecek projeksiyonu ortaya koymayı amaçlayan kitap,
aynı zamanda ÖAŞ’lerin merkezinde olduğu çatışmaların oluşturduğu yeni bölgesel güç dengelerine dair
ipuçları da sunmaktadır.

Post a Comment

Twitch