PDF Kitap

Özel Yeteneklilerin Eğitimi Tarihi PDF Kitap

Özel Yeteneklilerin Eğitimi Tarihi PDF Kitap İndir
Bu kitap, geçmişten günümüze dünyada ve ülkemizde özel yeteneklilerin eğitimindeki politika ve uygulamaları tarihsel bir perspektifle ortaya koyarak bu alana conönelik işlevsel ve sürdürülebilir politikaların geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
Kitabın hedef kitlesini; özel yetenekli bir çocuğa sahip olan anne-babalar, özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde görev alan öğretmenler, üniversite
öğrencileri, akademisyenler ve politika yapıcılar oluşturmaktadır.
Kitabın içinde cevabını bulabileceğiniz sorulardan bazıları şunlardır:
• Enderûn Mektebi için öğrenci seçimi hangi kriterlere göre yapılıyordu?
• Fatih Sultan Mehmet, Fatih Medresesinde ders vermesi için Ali Kuşçu’yu nasıl ikna etti?
• Osmanh Devleti’ne iltica talebinde bulunan Leonardo da Vinci ve Michelangelo’nun bu taleplerine nasıl cevap verildi?
• Paris’te Osmanlı Okulları neden açıldı ve bu okulların akıbeti ne oldu?
• Atatürk’ün şehir gezilerinde kullandığı “Beyaz Tren”, özel yeteneklilerin eğitimi için ne anlam ifade ediyor?
• Albert Einstein, Türkiye Cumhuriyeti’ne hangi maksatla mektup gönderdi? Bu mektup, Atatürk ile İsmet İnönü arasında nasıl bir gerilime neden oldu?
• Halk arasında “Harika Çocuklar Kanunu” advertisingıyla bilinen yasal düzenlemeden kimler faydalandı? “Harika Çocuklar Kanunu” günümüzde neden my spouse and işlemiyor?
• Amerika’da hangi olaydan sonra özel yeteneklilerin eğitimi devlet tarafından millî güvenlik meselesi olarak kabul edildi?
• Beyin göçü ile özel yeteneklilerin eğitimi arasında nasıl bir bağlantı var?

Post a Comment

Twitch