PDF Kitap

Panel Veri Ekonometrisi PDF Kitap

Panel Veri Ekonometrisi PDF Kitap İndir
Panel Veri Ekonometrisi: Stata ve EViews Uygulamalı isimli çalışma temelde ekonometri, istatistik, iktisat, işletme ve maliye öğrencilerine genelde ise panel verileri öğrenmek isteyen tüm araştırmacılara faydalı olması amacıyla hazırlanmış bir çalışmadır. Çalışmada panel veri ekonometrisi kavramları aşamalı olarak ele alınmıştır. Her bölümde teorik alt yapı detaylıca irdelenerek sonuçların nasıl elde edildiği el yordamıyla gösterilmiştir. Daha sonra ise Stata ve EViews programları birlikte kullanılarak uygulamalara yer verilmiş ve el yordamı ile elde edilen sonuçlar ile program sonuçlarının karşılaştırılması yapılmıştır. Böylece panel verilerin karmaşık teorik alt yapısının daha kolay anlaşılması sağlanmıştır. İlaveten Stata ve EViews paket programları arasındaki benzerlikler ve farklılıklar karşılaştırmalı olarak ortaya konulmuştur. Çalışmada ele temel konular şu şekildedir:

Post a Comment