Anasayfa / Pdf / Plastik Sanatların Temel Kavramları PDF Kitap

Plastik Sanatların Temel Kavramları PDF Kitap

Plastik Sanatların Temel Kavramları PDF Kitap İndir
Sanat, insanın kendisini en iyi ifade etme yollarından biridir. Plastik sanatlar terimiyle ifade edilen sanatlar, insanın maddeye şekil vererek yarattığı sanat dallarını içerir. Gözle görülüp algılanır, bu bakımdan bu gruba giren sanatlara “görsel sanatlar” da denir. Yunanca’daki “Plassein (şekil verme)” sözü, Latince’ye “Plastikus” olarak geçmiş, buradan bütün Batı dillerine yayılmıştır. Şekilsiz olan daha doğrusu tanımlanabilir bir şekli olmayan (amorf) bir malzeme, elle veya aletlerle işlenerek tanımlanabilir ve anlamlı şekiller elde edilebilir. İşte böyle bir işlemle uğraşan sanatlara “Plastik Sanatlar” denilmektedir. Düz bir yüzey üzerine çizilen biçimler plastik olabilir. Çünkü resim, klasik anlamında çizgiler, biçimler, ışık ve gölgelerin yardımıyla ve anatomi, perspektif gibi bilimlerin eklenmesiyle, resmedilen biçimleri üç boyutlularmış gibi kabartmak amacını güder. Ayrı ayrı ve sanki birbirleriyle hiçbir ilişkisi yokmuş gibi görünen plastik değerler, aslında doğada karmaşık halde ve bir arada bulunmaktadır. Sanatın tarihsel gelişim sürecinde bu plastik elemanlar pek çok nedenselliğe bağlı olarak incelenebilirler. İşte resim sanatındaki bu kavramlar ve temel ögeler resim sanatının bel kemiğini oluşturmaktadır.

Hakkında admin

Buna göz atın!

Gerildi Dört Kızıl Ok PDF Kitap

Eylül’ün kurşuni günlerinde, ülkenin aydınlık geleceği boğuldu tank paletleri altında… Ama zalimkârlara karşı direnenler de …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir