PDF Kitap

Politik İnceleme – Demokrasi Nedir? PDF Kitap

Politik İnceleme - Demokrasi Nedir? PDF Kitap İndir
Demokrasi nedir? Demokrasi olarak adlandırılan her yönetim gerçekten bir demokrasi midir? Bir yönetimin demokratik olduğunun göstergeleri nelerdir? Bu sorulara her birimizin verdiği cevaplar olmakla birlikte, demokrasi tarihten günümüze üzerinde en fazla tartışmaların yapıldığı siyasi bir kavram olmuştur. Bir yönetimin demokrasi olarak adlandırılmasının bu yönetimin halkın yönetimi olduğu konusunda yeterli olamayacağını iddia eden bu çalışma, halk egemenliğinin ancak halkın yönetme ve denetleme konusunda yetkili kılınmasıyla mümkün olabileceğini savlamaktadır. Günümüzde demokrasi ya da demokratik bir yönetim yalnızca halkın iktidara geçmesi olarak anlaşılmamalıdır. Halkın iktidarda olması önemlidir, ama iktidarın halk tarafından denetlenmesi de bir o kadar önemlidir. Hiç kimse halk adına ya da halkın yerine karar almayı, bu kararları uygulamayı ve denetlemeyi kendinde bir hak olarak görmemelidir.

Elinizdeki bu kitap demokrasi konusunda yapılan tartışmaların özünü oluşturan tüm sorunlara değinmekte ve bu sorunların giderilebilmesinde alternatif çözüm yollarının her zaman açık olduğunu vurgulamaktadır. Yönetici kim olmalıdır? İktidar meşruiyetini nereden alır? Siyasi eşitlik mümkün müdür? Tüm bu sorunların tartışıldığı bu çalışma, ideal demokrasiye nasıl ulaşılabileceği konusunda özlü bir incelemeye yer vermektedir. Demokrasi genel anlamıyla antik dönemin mirası olarak görülse de bu çalışmada daha çok günümüz demokrasisinin ne tür özelliklere sahip olduğu tartışılmıştır. İnsanın başta özgürlük olmak üzere, huzur ve güvenliği için önemli bir yönetim biçimi olarak görülen demokrasinin anlamı, modelleri ve temsili demokrasinin temelini oluşturan seçim sistemleri bu çalışmada incelenen konuların özünü oluşturmaktadır.

Post a Comment

Twitch