PDF Kitap

Postkoloni Üzerine PDF Kitap

Postkoloni Üzerine PDF Kitap İndir
Achille Mbembe, postkolonyal çalışmalar ve sosyal teori alanında günümüzün en önemli kuramcılarından biridir. Postkoloni Üzerine çalışmasında Mbembe, Afrika’da süregelen iktidar ve öznellik kavramlarına yönelik anlayışımızı yeniden biçimlendiriyor. Mbembe, günümüz Afrikası’ndan “iktidarın kabalığı” kavramını ortaya koyarak sömürge ve postkolonide işleyen iktidar mekanizmasını sorguluyor. İktidarın oluşumu üzerine sunduğu yeni kuramsal bakış açılarının bir parçası olarak ölüm, ütopya ve ilahi libido kavramlarını yeniden yorumlayan Mbembe, yirminci yüzyılın sonlarının sosyal teorisine damgasını vuran baskı ve direniş, özerklik ve boyun eğme, devlet ve sivil toplum kategorilerini derinlemesine sorguluyor. “Bu müthiş eser bizi Afrika sömürgeciliğinin karanlık köşelerinde vuku bulan şiddet, ölüm ve cinsellikle yüzleştirerek, cefalı bir yolculuğa çıkarıyor. Sosyal teori, tarih ve felsefenin sınırları boyunca geniş bir yelpazeye yayılan bu kitap, Afrika’ya dair yapılabilecek tüm yorumları yeniden değerlendiriyor. Arjun Appadurai, NYU Steinhardt Postkoloni Üzerine, “Afrika siyaseti ve ekonomi politiği gibi iktidarın sorunları üzerine felsefi bir risale olduğu kadar retorik ve söylemsel tarzın da bir başyapıtıdır.” Ato Quayson, Stanford Üniversitesi Postkoloni Üzerine, Batı epistemolojisinin ve sosyal teorinin dışarda bıraktığı/tarihsizleştirdiği Afrika öznelliğini tüm insani yönleriyle ortaya koyar. Ahmet Sait Akçay

Post a Comment