PDF Kitap

Priştine ve Mamuşa’da Sözlü ve Yazılı Kültür Balkanlarda Türk Edebiyatı Ders Kitabı PDF Kitap

Priştine ve Mamuşa’da Sözlü ve Yazılı Kültür Balkanlarda Türk Edebiyatı Ders Kitabı PDF Kitap İndir
Türk edebiyatının, yüzyıllar boyu değişim geçirdiği görülür. Bu değişmelerin yegâne sebebi toplumsal, dinsel ve siyasal gelişmeler ve de farklı kültürlerin etkileridir. Yüzyıllar boyunca göçebe bir yaşam süren Türk toplumları hakimiyet kurdukları yere kendi kültürlerini de getirmektedirler. Böylece farklı kültürlerle ilişki içerisinde olan Türk kültürü her alanına farklı özellikler katmış, farklı kültürleri de etkisi altına almıştır.
Balkanlar, tarih boyunca siyasi ve sosyal hareketlikler yaşayan bir çoğrafya olması nedeniyle burada yaşayan insanlar kültürel değerleri ve yaşadıkları topraklar arasında sıkışıp kalmışlardır. Balkanlar’daki hakimiyetini kaybeden Osmanlı’nın ardından bu topraklarda kalan Balkan Türkleri bu zorlukları en yoğun şekilde yaşayanlardandır. Bölgede gelişsen Türk edebiyatı alanındaki çalışmalar da, bu sıkıntılı dönemden etkilenenerek durma noktasına gelmiştir. 1960’lı yıllarda Balkanlar’da yeniden canlanmaya başlayan Türk edebiyatı, ancak 1980’den sonra fark edilebilir bir yükselişe geçmiştir.

Post a Comment

Twitch