PDF Kitap

Rejim Düşmanı Rıza PDF Kitap

Rejim Düşmanı Rıza PDF Kitap İndir
Rıza, bir roman kahramanı değil, gerçeğin tâ kendisi. Garibanın trajedisi, 12 Eylül Darbesi ve Cuntasına duyduğu ilgiyle başlar. Ona göre, memleketi anarşi belâsından kurtaran Evren ve şürekâsı, İslâmiyet’e de büyük hizmet edeceklerdir! Bu samîmî düşüncenin gayrete dönüşmesi ona cehennemî bir trajedinin kapılarını aralar. Önce bir gece vakti evi basılıp gözaltına alınır, sonra hapishaneye tıkılır. Uzun hapishâne yıllarından kurtulmanın tek çâresi var: Aklen malül olduğuna dair rapor almak! Öyle de yapılır. Nihâyet akıl hastanesinde ona da bir yer ayrılır… Rıza’nın memleket meselelerini aksettiren trajedisini dikkat çekici bulacaksınız!

Post a Comment