PDF Kitap

Rus Devleti’nin Kökenleri ve Eski Rusya Ve İskandinavya Arasındaki İlişkiler PDF Kitap

Rus Devleti’nin Kökenleri ve Eski Rusya Ve İskandinavya Arasındaki İlişkiler PDF Kitap İndir
Ünlü Türkolog ve dilbilimci Vilhelm Thomsen, 1876’da Oxford’da halka açık 3 ders verdi. Bu derslerde Rus toplumunun ve devletinin kökenlerine eğilmiş ve İskandinavya’yla süregelen bağı incelemişti. Rus ve İskandinav toplumlarının kökenlerine inerken sadece tarihi kayıtları incelemekle kalmamış, hem alfabeyle hem de lisanla alakalı bağlantıları da ortaya çıkarmıştı. Thomsen’in verdiği dersler Rusya ve İskandinavya’nın ortak köklerine ışık tutunca neşredilmesi gündeme gelmiş ve notlandırılarak bir sene içinde yayımlanmıştır. Avrupa’nın köklerine Rusya veçhesinden bakan kitap, etimolojinin tarih araştırmalarındaki rolünü de güçlendirmiş ve tarih araştırmalarına yeni bir soluk getirmiştir. Emine Dikmen tarafından tercüme edilen eser, bir yandan Rusların kültürel ve siyasi kimliğine ışık tutarken, Göktürk kitabelerini çözümleyen Türkolog Vilhelm Thomsen’in tarihçiliğini de ön plana çıkarıyor.

Post a Comment