PDF Kitap

Rusya Federasyonu Ve Avrupa Birliği İle İlişkileri /1990-1999) PDF Kitap

Rusya Federasyonu Ve Avrupa Birliği İle İlişkileri /1990-1999) PDF Kitap İndir
Rusya’nın yaşadığı büyük değişim sonrası ekonomisinde ve uluslararası ilişkilerinde izlenen politikalar, etkileri ve sonuçları temel konu olarak alınmıştır. Ayrıca, Rusya’nın Avrupa için önemi, ilişkilerin zaman içinde gösterdiği değişim ve gelişmeler incelenerek söz konusu dönemde Rusya Federasyonu’nun durumunun belirlenmesi amaçlanmıştır. II. Dünya Savaşı’nın yıkımı üzerinde başlayan Soğuk Savaş süreci ve nükleer savaş tehlikesi, yarım yüzyıl boyunca dünya için özellikle de Avrupa için bir kâbus olmuştur. Dış dünya ile ilişkisi son derece sınırlı olan SSCB’nin dağılması sonrası bu tehdidin azaldığı, savaşın acılarından uzak, barış içinde yaşamak idealine yaklaşıldığı düşünülmüştür. 1998 yılına gelindiğinde Rusya’nın içine düştüğü ekonomik kriz, Rusya’nın dünya için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Rusya için “batmak için çok tehlikeli” kavramı kullanılmıştır. Nükleer silah deposu olan Rusya’nın finansal problemler yüzünden iç karışıklıklara itilmesi ve yeni bir tehdit oluşturması Batı’nın en büyük korkularından…

Post a Comment