PDF Kitap

Rüyalar ve Metafizik PDF Kitap

Rüyalar ve Metafizik PDF Kitap İndir
Rüyalar bir yazılım gibidir, yazılımı çözmek için mizaç bilgisi gereklidir. Her rüyanın bir mizacı vardır ve herkesin rüyası kendisine has bir mizaçtadır.
Rüya kurgusunda işlenen her konu bir eşyanın ya da bir varlığın veyahut bir durumun fıtratına ya da hakikatine has olarak verilir. Rüya analizi için bu kurguda geçen şifreyi, yani sembolleri iyi anlamak gerekir.
Rüya yorumlamak ise bir analiz işidir.
Hiçbir rüya genellenemez. Her sembolün değeri ve anlamı değişken olup kişilere ve zamana göre eşleştirilir.
Bazen şeytani bir rüya haberci bazen haberci bir rüya şeytani olabilir.
Bu çalışma tarihi verilerle; saklanan, yalanlanan ve de hiç anlatılmamış taraflarıyla bu ilmi konuda, uzman metafizik ve ilahiyatçı hocalar denetimi ve onayı ile objektif bir bakış açısıyla yaptığımız analizlere dayanmaktadır.
Bu ilme kendi bilimsel araştırmaları ile katkı sağlayan kıymetli hocalarıma ve anlattıkları rüyalar ile çalışmalarımıza gönüllü destek veren hikaye kahramanlarımıza en içten teşekkürü bir borç biliriz.
“İlme olan her katkı Kur’an-ı anlamada bir meşaledir.”

Post a Comment

Twitch