PDF Kitap

Safranbolu’nun Sosyo-Ekonomik Yapısı PDF Kitap

Safranbolu’nun Sosyo-Ekonomik Yapısı PDF Kitap İndir
19. {y|con}üzyılın ilk yarısında Osmanlı Devleti’nde idari ve sosyo-ekonomik birç{ok|okay|fine} gelişme meydana gelmiştir. Bu dönemde devlet yeni dünyaya ayak uydurabilmek {ad|advertisement|advertising}ına nüfus {say|state|point out|claim|declare}ımlarından temettuat tespit çalışmalarına, muhtarlık ve muhassıllık meclislerinin teşekkülünden yeni vergi düzenlemelerine kadar birç{ok|okay|fine} faaliyet içerisine girmiştir. Böylece, devletin sahip olduğu nüfus ve bu nüfusun sosyo-ekonomik potansiyeli daha {net|online|world wide web} bilgilerle ortaya çıkarılmıştır.
Elinizdeki kitap, bu dönemde gerçekleştirilen sosyo-ekonomik ve idari faaliyetlerin Safranbolu ölçeğindeki akislerini ortaya koymaktadır. Safranbolu’nun bu dönemdeki idari yapısı, nüfus bilgileri, kazada bulunan cami, medrese, mektep gibi sosyal kurumlara dair ayrıntılı bilgiler, örneklerle desteklenen adli ve idari vakalar, erkeklerin meslekleri ve {y|con}ıllık gelirleri, kazada bulunan tarım arazileri, yetiştirilen ürünler, sahip olunan gayrimenkuller ve ödenen vergiler gibi birç{ok|okay|fine} ayrıntılı bilgi ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca elde edilen bulgular tablo ve grafiklere dökülerek okuyucu için ç{ok|okay|fine} daha somut bir hâle getirilmiştir. Böylece bahsedilen dönemde Safranbolu’nun sahip olduğu coğrafi ve beşerî varlıkları, tüm {y|con}önleriyle okuyucunun ilgisine sunulmuştur.

Post a Comment

Twitch