PDF Kitap

Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış Araştırma ve Olgularla PDF Kitap

<img src="https://img.kitapyurdu.com/v1/getImage/fn:11308914/wh:true/miw:200/mih:200" alt="Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış
Araştırma ve Olgularla PDF Kitap İndir”/>
Örgütler, örgütsel performansı en üst düzeye çıkarmak ve hedeflerine ulaşmak için istendik becerilere sahip işgörenlere gereksinim duymaktadır. Söz konusu becerilere sahip işgörenlerin tutum, davranış ve performansları; örgütün rekabet, verimlilik, devir hızı ve maliyet gibi önemli değişkenlerine olumlu yönde etki etmektedir. Bireylerin, grupların ve örgütün özelliklerini, üyelerinin kendi örgütleri hakkında ne hissettiklerini, nasıl davrandıklarını, nasıl etkilendiklerini doğru bir şekilde anlamalarına, tanımlamalarına ve analiz etmelerine olanak tanıyan örgütsel davranış alanı, örgütlere önemli çıktılar sunmaktadır. Bu bağlamda örgütteki işgören davranışlarını tüm yönleri ile ele alan bu kitap, örgütsel davranış alanının temel konularına, bu konulara ilişkin sağlık kurumlarında yapılmış çok sayıdaki araştırmaya ve sağlık kurumlarında yaşanan güncel olgulara odaklanmıştır. Kitabın sağlık kurumlarında çalışma yaşamıyla ilgili olan, bu konuda bilgisini artırarak ve bakış açısını genişleterek analiz ve sentez becerisini geliştirmek isteyen işletme sahipleri, yöneticiler, çalışanlar ve sağlık yönetimi alanında çalışan herkese katkı sağlayacağını ümit ediyoruz.
Etiketler: Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış
Araştırma ve Olgularla Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış
Araştırma ve Olgularla PDF Kitap Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış
Araştırma ve Olgularla PDF Oku Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış
Araştırma ve Olgularla PDF indir

Post a Comment

Twitch