PDF Kitap

Şair Evlenmesi – Müntahabat-ı Eş’ar PDF Kitap

Şair Evlenmesi - Müntahabat-ı Eş'ar PDF Kitap İndir

Şinâsi, şiir ve düzyazı alanında Batı edebiyatı tarzında eserler veren ilk sanatçıdır. Bu kitapta, Şinâsi’nin kaleme aldığı Şair Evlenmesi ve Müntahabât-ı Eş’âr eserleri bir arada yayıma hazırlanmıştır.
Türk edebiyatı tarihinde yazılan ilk tiyatro metni olması açısından önem taşıyan Şair Evlenmesi, görücü usulü evliliğin oluşturabileceği olumsuz sonuçları konu edinmiştir. Öyle ki Tanpınar bu eser hakkında, “Şair Evlenmesi’nin ehemmiyeti, sade ilk tecrübe oluşunda kalmaz. Bu küçük piyeste bugün bile alınacak dersler vardır,” demektedir.
Müntahabât-ı Eş’âr ise Tanzimat Dönemi’nde yazılan Divan edebiyatı eserleri arasında yenilikçi yaklaşımıyla ön plana çıkmaktadır. Bu eser, Şinâsi’nin tüm şiirlerinin yer aldığı bir kitap olma niteliği taşımaktadır. Özellikle Mustafa Reşid Paşa için 1858’de yazdığı kasidede, Tanzimat’ın ortaya koyduğu ilkelerden, özgürlükten ve meşrutiyet gibi kavramlardan söz ederek yeni şiirin öncülerinden biri olmuştur.

Post a Comment