PDF Kitap

Salt İdari Eylem Karşısında İdarenin Sorumluluğu PDF Kitap

Salt İdari Eylem Karşısında İdarenin Sorumluluğu PDF Kitap İndir
Hukuk devleti ve idarenin sorumluluğu ilişkisi içinde salt idari eylemlere ayrı bir parantez açmak gerekmektedir. Turk hukukunda akademik ilgi duzeyinde idari işlemin gölgesinde kalan salt idari eylemler esasında, idarenin hukuk devleti ilkesinden doğan yukumluluklerine uygun davranıp davranmadığının sınanabilmesine önemli katkı sağlamaktadır. Zira, oldukça yaygın ve çeşitlenebilir bir sorumluluk nedeni olarak karşımıza çıkan salt idari eylemden doğan zararların ne ölçude giderildiği sorusuna verilecek yanıt, hukuk devleti ilkesinin hayata geçirilmesine dair somut bir göstergedir. Bu tartışma etrafında elinizdeki çalışma, salt idari eylemin sorumluluk nedeni olarak belirlenmesi neden önemlidir ve bu belirlemenin hukuki sonuçları nelerdir sorularına yanıt bulma çabasıyla kaleme alınmıştır.

Post a Comment