PDF Kitap

Şefa’at Ya Resulallah PDF Kitap

Şefa'at Ya Resulallah PDF Kitap İndir
Her şeyden önce yaratılan, gayb sarayının Sultanı, “Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” tılsımı ile örtülü bulunan, kurbiyyet sancağının bayraktarı. “Eğer sen olmasaydın, eğer sen olmasaydın, âlemleri yaratmazdım.” sözünün muhatabı. Kendisini yaratan Rahmân’ın şehâdetiyle marifet semâsında tecellî eden Ahmedî sıfatların sahibi, ihsân ve inâyet parlaklığı ile vahdet yayına yaklaşan, “Harîsun aleyküm” (O size çok düşkündür, mü’minlere çok merhametlidir, onlara hep hayır diler.) âyetinin hakikatı ve emsâlsiz güzellik tarzı ile şekillenen mânânın eşsiz sahibi. “Kalb gördüğünü yalanlamadı.” Âyetinde ifade edilen şeref binasının en mutlu sakini ve sahibi, aslâ kapanmayan ve oraya giren hiçbir zaman kovulmayan açık kapının kapısı, her kapalının fâtihi, her karanlığın ve üzüntülerin gidericisi, büyük ve gizli inâyet, her yere uzanan mübârek el, en büyük vaktin sahibi, mükerrem, imdâd dileyenin imdâdına yetişen, elinden tutup kurtaran en mükemmel varlık sevgili Efendimiz, Kurtarıcımız ve müjdecimiz için gönül sultanları tarafından yazılan binlerce na’t içerisinden derlemiş olduğumuz bu güzel şiirlerde, hayran gönüllerin içten gelen terennümlerini duyacaksınız.

Post a Comment