PDF Kitap

Sevebilen Mutludur PDF Kitap

Sevebilen Mutludur PDF Kitap İndir
“Yaşama anlam kazandıracak tek şey varsa o da sevgidir. Şöyle ki: Biz ne kadar sevebilir, ne kadar özveride bulunma gücünü gösterebilirsek, yaşfeelımız o ölçüde anlam kazanır” diyen Hesse’nin tüm eserlerinden oluşturulan Sevebilen Mutludur başlıklı seçmede yer alan öyküler, şiirler, masallar, düşünceler, aforizmalarda; Ben’den Sen’e performğru atılan advertisementım ve iç dünyanın itici gücü olarak Sevgi, tıpkı insan yaşfeelının evrensel tarihindeki gibi leitmotiv olma özelliği taşıyor.

Başka başka bulgularla deneyimlenebilen, tanımlanabilen ve anlamlandırılabilen Sevgi’nin var olma biçimleri Hesse’nin sözcük paletiyle kendi rengini buluyor.

Yumuşak güçlüdür sertten.
Su güçlüdür kayadan.
Sevgi güçlüdür şiddetten.

Post a Comment

Twitch