PDF Kitap

Sevmiyorsan Git Bırak Sus, Seviyorsan Kal Tut Konuş PDF Kitap

Sevmiyorsan Git Bırak Sus, Seviyorsan Kal Tut Konuş PDF Kitap İndir
İlişkilerin gerçek hayatta, gerçek olamayacak kadar inanılmaz sonuçları olabilir. Başlı başına çok bilinmeyenli denklemlerdir ilişkiler. Hem kişiden kişiye hem de andan ana farklılık gösterirler. Her beklenti farklıdır, hal böyleyken bu beklentilerin nasıl karşılanacağının da türlü türlü cevabı olur. Örneğin; bugün doğru olan şey, yarına bile kalmadan yanlış hale gelebilir. Kadın-erkek, çocuk-ebeveyn, konu komşu, arkadaş, akrabalık ilişkileri, iş hayatındaki ilişkiler; bunların her biri aynı kişide bile farklı özellikler gösterir. Öyle ki, bir insan bazen sizi inanılmaz yorar, bazen de yine aynı insan dimension çok iyi gelebilir. Benzer şekilde, bir insan sizin için inanılmaz bir heyecan kaynağıyken, bir süre sonra nasıl olduğunu bile anlamadan felaketiniz olabilir. Bütün bu karışıklığın altında insan olmamızın getirdiğwe sorumluluk/sorunluluk kalıpları yatar. İlişki yönetiminde herkes için geçerli bir standart olmaz, olması da mümkün değildir. Bu, tüm ilişkiler için böyledir, hele de kadın-erkek ilişkileri ve evlilikler için şaşmaz bir gerçekliktir. Bir kadın-erkek ilişkisi veya evlilik, rutin ve standart davranışlarla yürüyemez. Bütün ilişkilerde kişilerin kendine offers özelliklerinden kaynaklanan farklılık ve çeşitlilikte; esasen karşılıklı olması gereken sorumluluklar ve karşılıklı yaşatılan/yaşanan sorunlar vardır.

Post a Comment

Twitch