PDF Kitap

Sicill-i Ahval Kayıtlarına Göre Giresunlu Memurlar (1879-1909) PDF Kitap

Sicill-i Ahval Kayıtlarına Göre Giresunlu Memurlar (1879-1909) PDF Kitap İndir
II. Abdülhamit döneminde devlet kademesinde yer alan memurların sicil kayıtları tutulmaya başlanmıştır. Bu kayıtlarda memurların aile, eğitim ve memuriyet hayatlarıyla ilgili bilgiler bulunmaktadır. Giresunlu memurlara ait sicillerin de bulunduğu kayıtlar Osmanlı bürokrasisi hakkında önemli bilgiler içermektedir. Aile bilgileri olarak, baba adı, sülale adı, baba mesleği, doğum yeri ve tarihleri verilmiştir. Eğitim kısmında okudukları okullar, aldıkları dersler, diploma dereceleri ve bildikleri diller belirtilmiştir. Memuriyet kısmında ise kaç yaşında göreve başladıkları, hangi memuriyetlerde bulundukları, aldıkları maaşlar, rütbe ve nişanlar, görevden alınma ve göreve başlama tarihleri, görevini kötüye kullandılarsa soruşturma süreci ve aldıkları cezalar hakkında bilgi verilmiştir. Giresunlu memurlar, Osmanlı Devleti’nin değişik bölgelerinde görev yapmışlardır. İçlerinde Paşa rütbesine kadar çıkabilenler olmuştur. Bu bakımdan bu çalışma Giresunlu memurların Osmanlı bürokrasisindeki yeri daha iyi anlaşılacaktır. Ayrıca aile tarihi ve yerel tarih araştırmalarına fayda sağlayacaktır.

Post a Comment