PDF Kitap

Sinema ve Dijital Platformlar / Dijital Dönüşümün Film İzleme Kültürü,Film Üretme Biçimi ve Film Seyretme Mekanları Üzerindeki Etkisi PDF Kitap

Sinema ve Dijital Platformlar / Dijital Dönüşümün Film İzleme Kültürü,Film Üretme Biçimi ve Film Seyretme Mekanları Üzerindeki Etkisi PDF Kitap İndir
Günümüzde film ve dizi izleme kültürü içerisinde önemli bir yer tutan abonelik ve reklam temelli dijital video izleme platformlarının sinema sanatı ve bileşenleri üzerindeki etkisini anlamak oldukça önem taşır. Bu kitap sinema ve dijital video izleme platformları arasındaki çok boyutlu ve kapsamlı ilişkiyi anlamak ve ortaya koymak iddiası ile ortaya çıktı. Bu çalışma dijital yayıncılık modellerinin geleneksel sinema anlayışından farklı yeni bir film izleme kültürünü ve dilini ortaya çıkardığı, bu dijital platformların hem film üretim biçimine hem de sinema seyir mekânlarına doğrudan etki ettiği varsayımı üzerine temellendi.
Türkiye’de popüler konumda yer alan Netflix, BluTV, Mubi, Amazon Prime Video, Exxen, Gain (SVOD) ve PuhuTV (AVOD) gibi dijital yayıncılık platformlarının film izleme kültürüne, film üretme biçimine, sinema seyir mekânlarına ve sinema sektörüne yönelik etkisini anlamayı ve ortaya koymayı amaçlayan bu kitap kapsamında dijital yerli olarak konumlandırabileceğimiz sinema izleyicilerinin yanı sıra sinema profesyonelleri ve sinema sektör temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirildi. Yapılan görüşmeler sonucu elde edilen veriler doğrultusunda dijital video izleme platformları ve sinema sanatı arasındaki ilişki çeşitli temalar ve sınıflamalar üzerinden anlaşılmaya çalışıldı.

Post a Comment

Twitch