PDF Kitap

Sınıflandırma Problemleri: Utadıs ve Sıralı Lojistik Regresyon Modelleri Karşılaştırması PDF Kitap

Sınıflandırma Problemleri: Utadıs ve Sıralı Lojistik Regresyon Modelleri Karşılaştırması PDF Kitap İndir
İçindekiler Birinci Bölüm – İnsani Gelişmişlik İndeksi İnsani Gelişmişlik Kavramı İnsani Gelişmişlik Raporu, İçeriği Ve İncelenmesi İnsani Gelişmişlik İndeksinin Tanımı Ve İçeriği İnsani Gelişmişlik İndeksinin Bileşenleri İnsani Gelişmişlik İndeksinin Alt İndeksleri İnsani Gelişmişlik İndeksini Hesaplama Yöntemi İnsani Gelişmişlik İndeksine Yönelik Eleştiriler İkinci Bölüm – Araştırmada Kullanılan Analizler Lojistik Regresyon Analizi Karar Analizi UTADIS Tekniği Üçüncü Bölüm – Literatür İnsani Gelişmişlik İndeksine İlişkin Literatür İncelemesi UTADIS Yaklaşımına İlişkin Literatür İncelemesi Sıralı Lojistik Regresyon Analizine İlişkin Literatür İncelemesi Dördüncü Bölüm – Uygulama Çalışmanın Amacı ve Kapsamı Çalışmanın Yöntemi Çalışmanın Önemi ve Literatüre Katkısı Bulguların Değerlendirilmesi

Post a Comment

Twitch