PDF Kitap

Şintoizm Arınma – Dua – Sunu PDF Kitap

<img src="https://img.kitapyurdu.com/v1/getImage/fn:11309184/wh:true/miw:200/mih:200" alt="Şintoizm
Arınma – Dua – Sunu PDF Kitap İndir”/>
Bu çalışmanın konusunu Şintoizm ve belli başlı Şinto ritüelleri oluşturmaktadır. Kitabın amacı ise Japonya ve Japon olmakla ilişkilendirilen ve tamamen Japonya’ya özgü bir din olan Şintoizm ve Şinto ritüellerinin belli sınırlar dâhilinde tanıtılmasıdır. Japon kültürü hakkında net bir bilgi sahibi olmak için Şinto geleneği ve ilgili ritüelleri hakkında genel olarak bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Zira Şintoizm, sistemik kurumlardan oluşmuş teolojik ve felsefi argümanlar ile temellendirilmiş bir öğreti veya disipline sahip olmaktan çok, Japon olmakla ilgili kültürel bir durum ve anlayışı temsil etmektedir. Şintoizm’de sekizinci yüzyıldan önce yazılı dinsel metinlerin olmayışı ve formüle edilmiş dogmatik inançlarının bulunmaması gibi nedenler yüzünden bir din olup olmadığı hususunda tartışmalar gelişmiştir. Bu yüzden Japon kültürü hakkında bilgi sahibi olmak için Şinto geleneği hakkında da bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam gibi teolojik temelli ve belli bir disipline sahip dinler ile karşılaştırıldığında, Şintoizm’in herhangi bir evrensellik iddiasının olmadığı anlaşılmakta ve bu din, dinler tarihçileri tarafından milli ya da geleneksel dinler arasında değerlendirilmektedir. Bu eserin temel amacı, Japonya ile yakın ilişkiler içerisinde olan Türkiye’de Japon kültürünün Şinto dini ve ritüelleri vasıtasıyla anlaşılmasına katkı sağlamaktır.
Etiketler: Şintoizm
Arınma – Dua – Sunu Şintoizm
Arınma – Dua – Sunu PDF Kitap Şintoizm
Arınma – Dua – Sunu PDF Oku Şintoizm
Arınma – Dua – Sunu PDF indir

Post a Comment

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%