PDF Kitap

Sosyal Bilimlerde Güncel ve Seçme Yazılar PDF Kitap

Sosyal Bilimlerde Güncel ve Seçme Yazılar PDF Kitap İndir
Yeni Bir Yoksulluk Ölçüm Yöntemi Olarak Küresel Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksinin Düşük Gelirli Ülkeler Bağlamında Değerlendirilmesi Türkiye’de Sübvansiyon Politikalarının Etkinliği 2008-2019 Döneminden Kanıtlar İstenmeyen Çıktılara Sahip Vza İle Avrupa Birliği Ülkelerinin Ekonomi-Çevre Etkileşimli Etkinlik Değerlendirmesi Covıd-19 Pandemisinin Türkiye’de Farklı Sektörlerde Finansal Performans Üzerine Etkisinin Promethee Yöntemi İle Analizi Covıd-19 Salgınının Küreselleşme Tartışmalarına Etkileri Sakin Şehirlerde Mekân Kullanımı: Seferihisar Örneği Osmanlı İmparatorluğu’nda Modernleşme Ve Milliyetçiliğin Gelişimine Futbol Üzerinden Bir Bakış (1880 – 1923) Venezuela’da Geri Çağırma Hakkı Ve Uygulaması Kırım’ın İlhakından Sonra Karadeniz’de Ab-Rusya İlişkileri, Almanya’nın Türkiye İle Dış Ticareti Ve İzmir Bazında Bir Değerendirme Kredi Kartları İle Yapılan Satışlardan Doğan Alacakların Muhasebeleştirilmesi: Tekdüzen Hesap Planı Ve Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağı’na Göre Kullanılması Öngörülen Hesaplar Üzerine Bir İnceleme Büyük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı İle Elektronik Finansal Raporlama Projesinin İlk Geçiş Yılına İlişkin Uygulama Sonuçlarının Bütüncül Değerlendirilmesi: Bağımsız Denetçi Görüşleri Üzerine Bir Araştırma Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarından Bağımsız Devlet Muhasebe Standartları İklim Projelerinin Finansmanı: Yeşil Tahviller İç Ve Dış Grup Bağlamında İzlenim Yönetimi Tartışmaları: Kuramsal Bir Değerlendirme The Relatıonshıp Between Remote Workıng And Learnıng Culture: A Conceptual Analysıs

Post a Comment