PDF Kitap

Strata İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi Sayı:5 2020 PDF Kitap

Strata İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi Sayı:5 2020 PDF Kitap İndir
“2008 yılında ortaya çıkan küresel kriz, kapitalist dünya ekonomisinin en büyük krizlerinden biri olmanın yanı sıra, neoliberal ekonomi politikalarının kriz önlemedeki yetersizliğinin de en büyük kanıtı oldu. Kriz ABD’de başladı ve bütün dünya ekonomilerini etkisi altına aldı. 2008 krizinin ardından gelen iyileşme henüz tamamlanmamışken 2020 yılında bütün dünyayı saran COVID-19 kaynaklı pandemi süreci bir toplumsal ve ekonomik kriz olarak devam etmektedir. Pandemi sürecinin neden olduğu ekonomik daralma, bildiğimiz kapitalizmin sınırlarını daha önce görülmemiş bir düzeyde zorlamak- ta. Kapitalizmin bundan önceki krizlerin üstesinden gelmesi birikim döngüsünü yenileyebilme becerisine bağlıydı. Ancak bugün, küresel eşitsizlik, iklim krizi, çevresel tahribat ve insani kalkınmaya dair sorunlar göz önüne alındığında kapitalist sistemin ve piyasa aktörlerinin hangi değerler sistemiyle yeni bir birikim döngüsünü canlandıracağı belirsizdir. Böyle bir bağlamda, kapitalist sistemin analizine yönelik temel kavramlar sistemin gelecekte nasıl dönüşeceğine dair bir öngörü sağlayacaktır.“
Etiketler: Strata İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi Sayı:5 2020 Strata İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi Sayı:5 2020 PDF Kitap Strata İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi Sayı:5 2020 PDF Oku Strata İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi Sayı:5 2020 PDF indir

Post a Comment