PDF Kitap

Stratejik İletişim – Bilgi Odaklı İletişim Savunma Konsepti PDF Kitap

Stratejik İletişim - Bilgi Odaklı İletişim Savunma Konsepti PDF Kitap İndir
Basitçe söylemek gerekirse, iletişim saldırılarında bir düşman ülke iradesini hedeflemek için bilgi operasyonları kullanılır. “Örneğin, lider ve meşruiyetini sorgulayarak, bilgi faaliyetleriyle liderleri destekçilerinden ayırarak, siyasi ve askeri güç tabanı zayıflatılır, böylece düşman ülkenin operasyon yapma kabiliyeti ve istekleri sekteye uğratılır.” Düşmanın savaşma azmi, direnci, istikrarı bu yöntemle kırılır. Hedeflenen ülke böylece dış müdahaleye açık hale getirilir. Yakın gelecekte iletişim savunma konseptini hayata geçirememiş ülkelerdeki iktidarlar dış müdahaleler sonucu iletişim operasyonlarıyla belirlenebilecek, halkın iradesi ve bağımsız düşünme yetenekleri dışarıdan müdahaleyle manipüle edilebilecektir. Demokrasimizi ve halkımızı korumak milletimizin bağımsız iradesinin doğrudan devletimiz üzerinde devamını sağlamak İçin bilgi odaklı iletişim savunma konseptine göre hareket etmeye ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu kitapta İngiltere ve Rusya özelinde bilgi odaklı İletişimin nasıl silah olarak kullanabildiğine yönelik yapılanmalar incelenmiş, Türkiye’nin bu yeni durum karşısında nasıl bir yol ve yöntem izlemesi gerektiğine dair görüşler ileri sürülmüştür. Şüphe yok ki Türkiye’de iletişimin yeniden yapılandırılmasının şart olduğu, ortaya çıkan bu yeni durum ve tehditler karşısında eski iletişim modellerine göre inşaa edilen kurumsal yapıların bir işe yaramayacağı, Türkiye’nin kendini savunma hakkını kullanması gerektiği ileri sürülmüştür.
Etiketler: Stratejik İletişim – Bilgi Odaklı İletişim Savunma Konsepti Stratejik İletişim – Bilgi Odaklı İletişim Savunma Konsepti PDF Kitap Stratejik İletişim – Bilgi Odaklı İletişim Savunma Konsepti PDF Oku Stratejik İletişim – Bilgi Odaklı İletişim Savunma Konsepti PDF indir

Post a Comment