PDF Kitap

Suriye İç Savaşı ve Suriye Türkmenleri PDF Kitap

Suriye İç Savaşı ve Suriye Türkmenleri PDF Kitap İndir
Suriye Türkmenleri, Suriye coğrafyasında yaşayan kadim halklardan biri olarak yedinci yüzyıldan itibaren bölgede varlık göstermektedir. Suriye topraklarında bin yılı aşkın süredir temel unsur olarak bulunan Türkmenler, tarihsel seyir içerisinde önce Fransızların akabinde Arap milliyetçiliğinin ve devamında ise Baas Partisinin yoğun baskı, tecrit ve asimilasyon politikalarına maruz bırakılmıştır. Suriye’de 2011 yılının Mart ayında başlayan Arap Baharı süreciyle, bölgedeki varlıkları yeniden dünya gündemine çıkan Türkmenler, iç savaş süreci içerisinde rejim ve müttefiklerinin uyguladıkları politikalar ile zorunlu bir göçe tabi tutulmuştur. Bu bağlamda, “Suriye İç Savaşı ve Suriye Türkmenleri” isimli çalışma, Suriye Türkmenlerinin iç savaş sonrası süreçte içerisinde bulundukları koşulları tarihsel bir perspektif ile ortaya koyarak Suriye Türkmenlerinin tanınmasına katkı sağlamak ve uluslararası platformlarda siyasi bir aktör olarak göz ardı edilen Türkmenlerin varoluş mücadelesinin temel eksiklerini akademik bir çalışma etrafında toplayarak analiz etmeyi amaçlamıştır. Kitap, genel hatlarıyla Suriye genel tarihi, Arap Baharı süreciyle başlayıp belirgin bir iç savaşa evrilen Suriye İç Savaşı’nın tarihsel gelişimi ve Suriye Türkmenlerinin iç savaş sürecindeki askerî, siyasi ve kültürel gelişmelerinin incelenmesi ve yeknesak hâlde okuyucuya sunulması amacıyla hazırlanmıştır.

Post a Comment