PDF Kitap

Suriyeli Göçmenlerin İşgücü Piyasasına Entegrasyonunda Kurumsal Etkiler: UNDP Örneği PDF Kitap

Suriyeli Göçmenlerin İşgücü Piyasasına Entegrasyonunda Kurumsal Etkiler: UNDP Örneği PDF Kitap İndir
İçindekiler Birinci Bölüm – Giriş İkinci Bölüm – Göç ve Mesleki Eğitim Üçüncü Bölüm – Mevcut DurumAnalizi: Suriyeli Göçmenlerin Şanlıurfa İlindeki Genel Durumları Dördüncü Bölüm – Hizmetler Sektörüne Yönelik Mesleki Eğitimler Sonucunda Elde Edilen İstatistiklerin Değerlendirilmesi Beşinci Bölüm – Tarım Sektörüne Yönelik Mesleki Eğitimler Sonucunda Elde Edilen İstatistiklerin Değerlendirilmesi Altıncı Bölüm – Sanayi ve İmalat Sektörünün Genel Görünümü ve Sektöre Yönelik Mesleki Eğitimlerin Sonucunun Değerlendirilmesi Yedinci Bölüm – Sonuç

Post a Comment

Twitch