PDF Kitap

Takip İcra Müdürlüğü Sınavına Hazırlık Mevzuat Kitabı PDF Kitap

Takip İcra Müdürlüğü Sınavına Hazırlık  Mevzuat Kitabı PDF Kitap İndir
Türk Ticaret Kanunu
Başlangıç Hükümleri (md.1-10)
Tacirleri düzenleyen Birinci Kitabın Birinci Kısmı (md.11-23)
Ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen İkinci Kitabın İkinci Kısmı (md.124-210)
Kıymetli evrakı düzenleyen Üçüncü Kitabı (md.645-849)
Deniz ticaretince cebri icraya ilişkin özel hükümleri düzenleyen Beşinci Kitabın Sekizinci Kısmı (md.1350-1400)

İcra ve İflas Kanunu
İcra ve İflas Kanunu’nun Tatbikatına Dair Nizamname
İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği

Harçlar Kanunu
Damga Vergisi Kanunu
Katma Değer Vergisi Kanunu

Türk Borçlar Kanunu’nun Genel Hükümlerini düzenleyen Birinci Kısmı (md.1-206)

Hukuk Muhakemeleri Kanunu

Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları
İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin Dördüncü Kısmı (md.169-220)

Tebligat Kanunu 264

Tebligat Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

Post a Comment

Twitch