PDF Kitap

Tarımda Selenyum PDF Kitap

Tarımda Selenyum PDF Kitap İndir
Selenyum (Se), insanların ve hayvanların büyüme ve gelişmesinde önemli bir rol oynayan temel bir elementtir. Se, yüksek yapılı bitkiler için mutlak gerekli bir besin elementi statüsünde değerlendirilmemektedir. Ancak yüksek yapılı bitkiler için Se, faydalı bir element olarak kabul edilmektedir. Son yıllarda yapılan araştırmalar selenyum eksikliğinin kanser, diyabet, insülin direnci, kardiyovasküler ve nörodejeneratif hastalıklar, mortalite riskinde artış, immün sistem hastalıkları ve yaşlanma ile bağlantılı olabileceğini göstermektedir. Se eksikliği ayrıca, Sahra Altı Afrika’da HIV / AIDS gibi hastalıkların ortaya çıkmasıyla da ilişkilendirilmiştir. Kanada, Çin, İskoçya, Japonya, Finlandiya, Yeni Zelanda, İspanya ve ABD gibi ülkelerde selenyum eksikliğinin yaygın olduğu rapor edilmiştir. Bu kitap, toprak-bitki ortamında Se ile ilgili mevcut literatürün güncel bir incelemesini sunmaktadır. Ayrıca, toprak ortamındaki Se kaynaklarının bildirilmesine ilaveten toprakta selenyumun kimyasal formu, hareketliliği ve biyoyarayışlılığı ile bitkide selenyumun alımı, translokasyonu, akümülasyonu, biyofortifikasyonu (zenginleştirme) ve fitoremediasyonu çalışmaları bu kitapta araştırılan konular arasında yer almaktadır. Diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de çerez olarak kullanılan başta fındık olmak üzere ceviz, ayçiçeği, yer fıstığı, kabak çekirdeği, badem, antep fıstığı gibi tarımsal ürünlerin Se bakımından zenginleştirilmesi çalışmalarına yer verilmesi ve bu tarımsal ürünlerde Se zenginleştirme projelerine destek sağlanması gerekir.

Post a Comment

Twitch