PDF Kitap

Tealim-i Mu’tezile PDF Kitap

Tealim-i Mu'tezile PDF Kitap İndir
Teâlîm-i Mu’tezile isimli risale, İsmail Hakkı İzmirli’nin yazma olarak bekleyen nâ-tamam eserlerinden bir tanesidir. Bugüne değin hakkında herhangi müstakil bir çalışma gerçekleştirilmemiş bulunan eser, elinizdeki çalışma vesilesiyle okuyucuyla ilk defa buluşmuş olacaktır. Mu’tezile mezhebinin usûlî esasları, tarihi serencamı ve temsilcileri hakkında ülkemizde çok sayıda nitelikli çalışma gerçekleştiriliyor olmakla birlikte elinizdeki bu ufak risale iki açıdan hâlâ önemlidir. Bunlardan ilki, eserin ülkemizdeki kelâm tarihi çalışmalarının öncü metinlerinden biri olmasıdır. Kelâm tarihçiliğinde kat’ edilen merhalenin doğru bir şekilde idrak edilebilmesi için bu tarz öncü metinlerin tanınması elzemdir. Öte yandan eser içerisinde bazı orijinal tespit ve değerlendirmeler bulunmaktadır ki, bu da ilgili metnin istifadeye şayan diğer bir özelliğidir.”

Post a Comment

Twitch