PDF Kitap

Tefsirde Gazveler Mukatil b. Süleyman Örneği PDF Kitap

<img src="https://pdfkitap.online/wp-content/uploads/2021/01/tefsirde-gazveler-br-mukatil-b-suleyman-ornegi.jpg" alt="Tefsirde Gazveler
Mukatil b. Süleyman Örneği PDF Kitap İndir”/>
Elinizdeki bu eserde Kur’an’da yer alan âyetlerin tümünün tefsirini içeren eserlerden günümüze ulaşan ilk tefsir olma özelliğini taşıyan Mukâtil b. Süleyman’ın Tefsîr adlı eserindeki Hz. Peygamber’in savaşlarına dair rivâyetlerin değerlendirmesi ele alınmıştır. Onun meğâzîye dair naklettikleri, çağdaşı olan ve meğâzîyle ilgili eserleri bulunan Urve b. Zübeyr, İbn Şihâb ez-Zührî, Musa b. Ukbe ve İbn İshâk’ın eserlerindeki rivâyetlerle karşılaştırılmıştır. Ayrıca tefsirinde Mukâtil b. Süleyman’ın rivâyetlerine yer veren Sa‘lebi’nin el-Keşf ve’l-Beyân fi Tefsirî’l-Kur’an adlı eserinde Enfal Sûresi’ndeki Bedir Savaşı’yla ilgili rivâyetler ile Mukâtil’in konuyla ilgili rivâyetleri değerlendirilmiştir. Bununla tefsir kitaplarında yer alan siyer rivâyetlerinin malzeme değerinin tespiti yönünde adım atılması hedeflenmiştir.

Post a Comment