PDF Kitap

Tefsiru’l Kur’an (6 Cilt) PDF Kitap

Tefsiru'l Kur'an (6 Cilt) PDF Kitap İndir
Ebu'l-Leys Semerkandî hazretleri Hicri 4. asırda yaşamış Ehl-i Sünnet'in meşhur fakîh ve kelamcısıdır. Eserlerinde şeriatla tasavvufu ince ve hassas bir şekilde bağdaştırmıştır. Ebu'l-Leys Semerkandî, tefsirinde ilmiyle bizlere ışık tutmuş büyük önderlerimiz Ashab-ı Kiram ve Tabiînin ayetler hususundaki nakillerini çok güzel bir üslup ile kaleme almıştır. Bütün sureleri büyük bir incelik ve akıcı bir dille takdim etmiştir. Eserinde tasavvufi ve ahlaki açıklama ve öğütlere bolca yer vermiştir. 6 cilt olarak hazırlanmış olan Tefsîru Ebi’l-Leys̱ es-Semerḳandî olarak da bilinen bu muhteşem eser ilk tasavvufi tefsirlerin arasında zikredilmektedir.

Post a Comment