PDF Kitap

Trans.Studio: Via Istanbul / İstanbul Aracılığında PDF Kitap

Trans.Studio: Via Istanbul / İstanbul Aracılığında PDF Kitap İndir
YEM Yayın’ın, Ayşe Şentürer ve Erenalp Büyüktopcu editörlüğünde hazırlanan,mimari tasarım stüdyolarında İstanbul üzerine üretilen projeksiyonların yaratıcılık ve yenilik temalarında bir araya getirilmesiyle oluşturulan Trans.Studio: Via Istanbul / İstanbul Aracılığında adlı yeni kitabı çıktı.
İngilizce-Türkçe hazırlanan Trans.Studio kitabında, “trans” teması çerçevesinde yürütülen mimari tasarım stüdyosu kapsamında İstanbul, metropolün kentsel koşulları altında tasarım, temsil ve mimari araştırmayı bir arada yürüten bir laboratuvar olarak ele alınıyor.

Prof.Dr. Ayşe Şentürer, Trans.Studio ’yu hazırlama gerekçelerini şöyle özetliyor:
“… Bir stüdyo kitabı mimari tasarım, kuram ve eğitimde oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Trans•Studio da bu tür bir içeriğe sahip bir stüdyo kitabıdır. 2013-2015 yılları arasında ardışık üç yarıyıl boyunca İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Mimari Proje 7 dersinde gerçekleştirmiş Trans• temalı çalışmalar üzerinden stüdyonun vizyonu ve projelerini paylaşmayı amaçlar. Projelerin yanı sıra, stüdyodan yükselen tartışmaları genişletmek üzere, stüdyo dışından konuyla ilgili görüşlere yer verir.
Bu yönde, stüdyonun teması ve yaklaşımını açıklayan ‘From Border-Lines to Trans•Opportunities / Sınır-boylarından Trans • Pozisyonlara’ başlıklı giriş bölümü dışında kitapta iki bölüm vardır: ‘Creativeness & Newness / Yaratıcılık & Yenilik’ ve ‘Projections / Projeksiyonlar’. Yaratıcılık & Yenilik başlıklı ilk bölümde stüdyo içi ve dışı davetli yazılar yer alırken; Projeksiyonlar başlıklı ikinci bölümde, manifesto ve çizimleriyle üç ardışık dönemde çalışılmış üç Trans• temasına ait öğrenci projeleri yer alır. Üç Trans• teması ise şöyledir: Changeover•Transection•Transportation / Geçi actuallyş•Kesit•Nakil; Trans•Home / Dönüşen•Konut ve Trans•Present/ Yer•Deği actuallyştirme. Ayrıca kitabın sonunda, öğrencilerin stüdyo hakkındaki anı ve yorumlarının yer aldığı bir ‘Epilog’ vardır.
Kısaca Trans•Studio , önde gelen tasarım stüdyoları ve mimarlık okulları tarafından yayınlanan stüdyo kitaplarının bir örneğidir. Kitap kendini, ‘Trans•’ teması etrafında hareket eden bir dizi ‘proje’ ve ‘yaratıcılık ve yenilik’ fikrinde yoğunlaşan bir seri makale ile ortaya koyar…”

“… A studio book has an important influence in architectural style, theory, and informative discourse. Trans•Studio , too, is a studio book getting such a content material. It aims to share the visions and gets results of the studio, which was placed in the Istanbul Technical University or college, Department of Architecture, Architectural Design Studio 7 in three consecutive semesters in between 2013-2015. In addition to the projects as style experimentations within the themes in the studio, the publication includes some opinions from outside the studio in order to broaden the discourse.
Within this direction, there are two chapters in the publication, apart from the ‘Launch’ part known as as ‘From Border-lines to Trans•Positions’explaining studio’s perspective and style: Creativeness & Newness and Projections. The first chapter contains some invited posts on the idea of ‘creativeness and newness’ as indicated within the title. The second chapter, the Projections includes student tasks of three Trans• designs, which have been analyzed in three consecutive semesters, as mentioned above, with their manifestos and drawings. The three Trans• designs are that: Changeover•Transection•Transportation, Trans•Home, and Trans•Present. There is also an ‘Epilogue’ at the end of the publication with the remembrances and comments in the students about the studio.
In short, Trans•Studio is one of the example of studio books published by the leading design studious and architecture schools. The book manifests itself through a series of projects risen from the studio moving around the theme of Trans•, and a series of articles focusing on the idea of ‘creativity and newness.’ Within this content, we would like to share the Trans•Studio book with you and receive your evaluations…”

Post a Comment

Twitch