Anasayfa / Pdf / Türk İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Mevsimlik İş Sözleşmesi Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Doktora Tezleri Dizisi No: 3 PDF Kitap

Türk İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Mevsimlik İş Sözleşmesi Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Doktora Tezleri Dizisi No: 3 PDF Kitap

Türk İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Mevsimlik İş Sözleşmesi Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Doktora Tezleri Dizisi No: 3 PDF Kitap İndir
Mevsimlik iş sözleşmesi, uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir iş sözleşmesi türü olmakla birlikte mevsimlik işler, bu işleri konu edinen mevsimlik iş sözleşmelerinin türü ve mevsimlik iş sözleşmeleri ile çalışan işçilerin iş ve sosyal güvenlik hukuku mevzuatı karşısındaki durumları yeterli açıklıkta belirlenmiş değildir. Bu konudaki eksiklikler ve uygulamada yol açtığı sorunlar, mevsimlik iş sözleşmesi konusunda kapsamlı bir araştırma yapılmasını gerekli kılmıştır. Bu çalışmada, değişen Kanunlar ve Yargıtay içtihatları nezdinde mevsimlik iş sözleşmesi kavramı, bireysel ve toplu iş hukuku ile sosyal güvenlik hukuku bakımından ayrıntılı ve sistematik biçimde incelenmiştir. Ayrıca mevsimlik iş sözleşmeleri ile gerek turizm sektöründe gerekse mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde çalışan yabancı işçilerin sayısının yüksekliği ve bu işçilere getirilen çalışma izni muafiyetleri nedeniyle yabancı mevsimlik işçilerin hukuki durumları ve uygulamada karşılaşılabilecek sorunlara da değinilmiştir. Mevsimlik iş sözleşmeleri ile çalışan işçilerin kanuni haklarını karşılaştırmalı hukuktan da faydalanarak daha ileri bir seviyeye taşıyabilmek ve mevsimlik iş sözleşmelerinin özelliklerini ortaya koyarak, hukuk uygulayıcılarına yeni bir bakış açısıyla bu alandaki problemlerin giderilmesine yönelik çözüm önerileri sunmak amacıyla detaylı bir çalışma ortaya konulmuştur.

Hakkında admin

Buna göz atın!

2022 Gri Koç Planlama Defteri PDF Kitap

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir