PDF Kitap

Türkçe Dîvan İnceleme-Tenkitli Metin-Açıklama ve Notlar PDF Kitap

<img src="https://pdfkitap.online/wp-content/uploads/2022/07/turkce-divan-br-inceleme-tenkitli-metin-aciklama-ve-notlar.jpg" alt="Türkçe Dîvan
İnceleme-Tenkitli Metin-Açıklama ve Notlar PDF Kitap İndir”/>
Tāli’í; Fatih Sultan Mehmed, II. Bayezid ve I. Selim dönemlerinde yaşamış, yüzyılın önde gelen şairlerdendir. XV. yy.’ın kudretli şairi Necâtî’nin yakın arkadaşı olarak onunla birlikte II. Bayezid’in şehzadelerinden Mahmud’un maiyetinde bulunmuştur. Dönemin kaynaklarının verdiği bilgilerden hareketle Necâtî takipçisi olan şair, şiirlerini onun gibi sade Türkçe ile kaleme almıştır.
Kaynaklarda Tāli’í’nin Türkçe Dívān sahibi bir şair olduğu belirtilmesine rağmen bugüne kadar eserinin bir nüshası ele geçmemişti. Fakat yapılan kütüphane taramaları sonucunda şairin Dívān nüshasına ulaşılmış olup elinizdeki bu kitap da şairin şiirlerini gün yüzüne çıkarmayı amaçlamaktadır. Tespit edilen Dívān nüshası üzerine bina edilen edisyon kritikli bu çalışmada başta XV. ve XVI. yy. mecmuaları olmak üzere pek çok şiir mecmuası ve kaynak da taranmıştır. Bu taramalar sonucunda şairin 80 adet gazelinin yer aldığı farklı bir mecmua da tespit edilmiş ve böylece diğer mecmualarla birlikte, şairin şiirlerinin tenkitli metni oluşturulmuş ve bu şiirler çeşitli yönlerden de incelenmiştir. Şairin şiir dili ve üslubunun da ayrıca ele alındığı bu çalışmada olan Tāli’í’nin şiir dilinde yer alan deyim, atasözü, ıstılah ve bazı ibareler de ayrıca açıklanıp notlandırılmıştır.

Post a Comment

Twitch