PDF Kitap

Türkçe Divanlar Kataloğu (Bibliyografya) PDF Kitap

Türkçe Divanlar Kataloğu (Bibliyografya) PDF Kitap İndir
Klasik şiirimizin en önde gelen eser türü olan divanlar, hâliyle bu alanda çalışan araştırmacılar tarafından da üzerine en çok çalışma ve yayın yapılan konuların başında gelmektedir. Zaman zaman aynı divan üzerine mükerrer çalışmalar da yapılmış hatta birbirinden habersiz olarak ikiden fazla kişi tarafından yayınlanan yahut tez olarak çalışılan divanlar da olmuştur. Merhum Haluk İpekten ile Mustafa İsen’in 1997 yılında Basılı Divanlar Kataloğu adı altında kitap olarak yayımlanan çalışmaları bu alanda önemli bir boşluğu doldurmuş ve literatür taramalarında baş ucu kitaplarından biri hâlini almıştır. İnternetin hayatımıza yeni yeni girmeye başladığı yıllara tekabül eden bu çalışma o zamanın imkânlarıyla günler, haftalar boyu sürecek araştırmalarla ulaşılabilecek pek çok bibliyografik künyeyi okuyucuya bir arada sunması bakımından önemli bir görev ifa etmiştir. Mezkûr çalışmanın yayımı üzerinden geçen 24 senede birçok yeni üniversite kuruldu, bu üniversitelerde hazırlanan yüzlerce yeni kitap çalışmasının önemli bir kısmını yine divanlar oluşturdu. Sadece birkaç yayıneviyle sınırlı olan divan basımları birçok yayınevi ve kurumun katılım ve katkısıyla yaygınlaştı. Keza hazırlanan lisansüstü tezlerde de divan çalışmaları hep ilk aranan konuların başında geldi. Hâl böyle olunca, İpekten ve İsen’in açtığı bu vadiyi devam ve itmam ettirmek bir zarurete dönüştü ve elinizdeki kitap böyle bir ihtiyacın ürünü olarak ortaya çıktı.

Post a Comment