PDF Kitap

Türkiye’de Hanehalkı Tasarruf Eğilimi: Mikroekonometrik Analiz PDF Kitap

Türkiye'de Hanehalkı Tasarruf Eğilimi: Mikroekonometrik Analiz PDF Kitap İndir
İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM – Tasarruf Eğilimi Ve Hanehalkı Tasarrufları Tasarruf, Tüketim ve Gelir İlişkisi Tasarruf Eğilimi Açıklamaya Yönelik Geleneksel Yaklaşımlar Türkiye Ekonomisinde Hanehalkı Tasarrufları İKİNCİ BÖLÜM – Ekonometrik Teori Kantil Regresyon Yöntemi ve Kavramlar Sansürlü Regresyon Modelleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – Kantil Regresyon ve Sansürlü Modellerle Türkiye’de Hanehalkı Tasarruflarının Mikroekonometrik Analizi Literatür Taraması Araştırmanın Konusu ve Amacı Kullanılan Değişkenler Ve Tanımlayıcı İstatistikler Uygulama Ekonometrik Modeller

Post a Comment

Twitch