PDF Kitap

Türkiye’de İstihdama Sosyo-Ekonomik Bir Bakış (1990-2019) PDF Kitap

Türkiye'de İstihdama Sosyo-Ekonomik Bir Bakış (1990-2019) PDF Kitap İndir
İçindekiler Birinci Bölüm İstihdam ve İstihdam Politikaları İkinci Bölüm Türkiye’de İstihdamın Genel Görünümü Üçüncü Bölüm Türkiye Ekonomisinde Dış Ticaretin İstihdam Üzerine Etkileri Dördüncü Bölüm Kamu Harcamaları ve İstihdam İlişkisi Beşinci Bölüm Yabancı Sermaye ve İstihdam Altıncı Bölüm 1990-2020 Döneminde Türkiye’de Kadın İstihdamın Seyri Yedinci Bölüm 1990-2019 Yılları Arası Genç İstihdamına “Kurumsal” Bakış Sekizinci Bölüm Girişimcilik ve İstihdam Dokuzuncu Bölüm 2008 Krizinin İşgücü Piyasalarına Etkisi Onuncu Bölüm Türkiye’den Almanya’ya İşçi Göçünün Sosyo-Ekonomik Anlamda İncelenmesi

Post a Comment