PDF Kitap

Türkiye’de Reel Sektör Firmalarının Finansmanı ve Halka Açılma Tutumları: İSO 1000 Uygulaması PDF Kitap

Türkiye’de Reel Sektör Firmalarının Finansmanı ve Halka Açılma Tutumları: İSO 1000 Uygulaması PDF Kitap İndir
Sermaye piyasalarının gün geçtikçe önem kazandığı günümüzde, firmaların finansman sorunlarının ve halka açılma tutum/beklentilerinin bilinmesi, bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için daha fazla önem arz etmektedir. Bu çerçevede ele alınan ve TÜBİTAK 1001 kapsamında desteklenen “Türkiye’de Reel Sektör Firmalarının Finansmanı ve Halka Açılma Tutumları: İSO 1000 Uygulaması” başlıklı projenin sonuçlarının paylaşıldığı bu kitapta, İSO 10 00 listesine giren ülkemizin hemen her coğrafik bölgesinden

Post a Comment

Twitch