PDF Kitap

Türkiye’nin Siyasal Gelişmeleri (1923-2018) PDF Kitap

Türkiye’nin Siyasal Gelişmeleri (1923-2018) PDF Kitap İndir
Prof. Dr. Rıdvan Akın, Türkiye’nin Siyasal Gelişmeleri’nin ikinci cildinde 1923 Lozan Barış Antlaşması’ndan 2018 yılına kadar yaşanan siyasal gelişmeleri ele alıyor. Cumhuriyet’in erken dönemine ve Atatürk’ün kişisel hayatına ilişkin önemli başlıklar, İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan sıkıntılar, çok partili hayata geçiş, Demokrat Parti iktidarı, 27 Mayıs 1960 kesintisi, 1961’de demokrasinin çıkmaza girmesi, 12 Eylül 1980 müdahalesi ve Milli Güvenlik Konseyi yönetiminin ürünü olan 1982 Anayasası döneminde yaşanan siyasal dinamikler, 2002 Seçimleri, AKP’nin iktidara gelişi, bugünkü siyasal atmosferi oluşturan gelişmeler tüm yönleriyle inceleniyor.
Türkiye’nin geldiği son nokta, onu hazırlayan koşullar analiz ediliyor. Prof. Dr. Rıdvan Akın, ortaya koyduğu bilgi birikimiyle geçmişe ve bugüne geniş bir perspektiften bakma olanağı sağlıyor.
“Türkiye 20. yüzyılın ilk yarısında modern milli devletin ve Cumhuriyet kurumlarının kuruluş ve konsolidasyon sürecinden geçti. Konjonktüre göre ileri ve geri adımlar da oldu. Ama 1946’dan beri girdiğimiz yol; çok partili siyasi hayat, serbest seçimlerle iktidarın belirlenmesi, muhalefetin meşru ve yasal güvenceler altında çalışması gibi evrensel demokratik rejim kriterlerine uygun bir çizgi izlemektedir.
Ara rejim dönemlerinin sebep ve sonuçlarıyla ilgili geniş bir literatür mevcut olmakla birlikte, Türkiye demokrasisinin kuruluş koşulları ve sınıfsal temellerinin Batı Avrupa demokrasilerinin gelişim çizgisinden farklı olduğu gerçeği unutulmamalıdır.”

Prof. Dr. Rıdvan Akın

Türkiye’nin Siyasal Gelişmeleri, Türkiye’nin yakın tarihine ilgi duyan herkes için önemli bir kaynak eser.
 

Post a Comment

Twitch