PDF Kitap

Üç Tarz-ı Siyaset (Cep Boy) (Tam Metin) PDF Kitap

Üç Tarz-ı Siyaset (Cep Boy) (Tam Metin) PDF Kitap İndir
Yusuf Akçura bir ideolog olarak ve özellikle Türkçülük fikirleriyle Osmanlı’nın son zamanlarının ve Cumhuriyet devrinin en önemli simalarındandır. Paris’ten Rusya’ya döndükten sonra kaleme aldığı Üç Tarz-ı Siyâset isimli makalesiyle; devrin önemli siyâsî akımları olan Osmanlıcılık, İslâmcılık ve Türkçülüğü irdelemiş, bu akımların iyi ve kötü yanlarını ortaya koyarak ne kadar uygulanabilir oldukları hususundaki fikirleriyle de literatürde başat bir tartışma açmıştır. Akisleri bugünün Türkiye’sinde hâlen devam eden bu makalenin yanı sıra ona cevap mahiyetindeki iki makalenin daha eklenmesiyle kitaplaştırılan Üç Tarz-ı Siyâset, Kahire ve İstanbul nüshaları karşılaştırılarak hem çeviriyazı hem de sadeleştirilmiş metin hâlinde yayına hazırlanmıştır.
Etiketler: Üç Tarz-ı Siyaset (Cep Boy) (Tam Metin) Üç Tarz-ı Siyaset (Cep Boy) (Tam Metin) PDF Kitap Üç Tarz-ı Siyaset (Cep Boy) (Tam Metin) PDF Oku Üç Tarz-ı Siyaset (Cep Boy) (Tam Metin) PDF indir

Post a Comment