PDF Kitap

Ulus-Devlet İnşasında Çeviri ve İdeolojinin Rolü Çerçevesinde “Tercüme Bürosu” ve “Tercüme” Dergisi PDF Kitap

Ulus-Devlet İnşasında Çeviri ve İdeolojinin Rolü Çerçevesinde “Tercüme Bürosu” ve “Tercüme” Dergisi PDF Kitap İndir
“Ulus devlet inşasında, özellikle de yeni bir yazın edebiyatı oluşması açısından çevirinin rolü büyüktür. Çeviri eserler çoğuldizge kuramının da ileri sürdüğü gibi zamanla kenar pozisyonlarını terk ederek merkeze yol almaya başladıkça, toplumları kültürel ve toplumsal açıdan dönüştürme etkisini artırmakta ve bu etki yeni bir dönemin başlamasına bir yol açabilmektedir. Bu açıdan elinizde tuttuğunuz bu kitabın çevirinin itici rolünün anlaşılması açısından önemli bir eser olduğu aşikardır. Kitapta çevirinin ulus devlet inşasındaki rolü ifade edilirken, somut örneklere başvurulması ve çeviri kuramlarından yola çıkılması çalışmayı kuramsal uygulamalı düzlemde daha da görünür hale getirmektedir. Doç. Dr. M. Cem ODACIOĞLU

Post a Comment