PDF Kitap

Uzaktan Eğitimde Etkileşim Tasarımı PDF Kitap

Uzaktan Eğitimde Etkileşim Tasarımı PDF Kitap İndir
Yaygın bir klişvision göre günümüzde teknolojik sistemler baş döndürücü bir hızla gelişmekte ve çeşitlenmektedir. Konu eğitim olduğunda, bunları kullanırken öğrenenlerin, uygulayıcıların ve kaynak sağlayanların başını döndürmekten kaçınmak gerekir.

Genel olarak en önemlisi, öğrencilere anlamlı öğrenme deneyimleri sağlayabilmektir. Günümüz koşullarında buna hizmet edebilecek pek çok teknoloji ve etkileşim türü bulunmaktadır. Planlayıcı ve uygulayıcıların başarısı, bunların sayı ve çeşitliliğinin artmasına değil, anlamlı öğrenmeler sağlama açısından işlevselliklerinin sağlanmasına bağlıdır. Dahası, uygulamaların aynı zamanda maliyet etkin ve sürdürülebilir olması da gerekir.
Peki hem anlamlı öğrenmelere yol açabilecek hem de operasyonel olarak çalışmalarımızı kolaylaştıracak ve maliyeti etkin hâle getirebilecek yollar var mıdır? Araştırma alanyazını ve deneyimlerimiz, bu soruya belirli koşullarda olumlu cevap verebilmek için cesaret vericidir.

Bu kitabın en temel motivasyonu; uzaktan eğitimde etkili, verimli ve sürdürülebilir etkileşimlerin tasarımını önemli bir konu olarak tartışmak, bunun yol ve yöntemlerine ilişkin bazı yaklaşımlar ile bilgi birikimini, ilgililerin dikkatine sunmaktır.

Bu yaklaşımlara göre, öğrenenlere çeşitli yollarla sağlanan farklı tür etkileşimler, eğitsel açıdan birbirine denk olabilir. Dahası akla gelen bütün etkileşim olanaklarından yararlanmaya yönelmek çoğu durumda gereksiz, zor ve pahalı bir yoldur. Bundan kaçınabilmek için öncelikle etkileşim tasarımında bir tarz ve tavır sahibi olmak gerekir.

Post a Comment

Twitch